Panorama NIPT från Natera


Det är numera möjligt att undersöka det DNA från fostret som finns i mammans blod för att undersöka om det finns tecken på genetiska fel hos fostret (kromosomavvikelser, sjukdomsanlag). Foster-DNA i mammans blod kommer huvudsakligen från moderkakan vars celler kommer från samma celler som bildade fostret. Under pågående celldelning så kan dock DNA-innehållet i cellerna ändras, vilket gör att det inte behöver vara full överensstämmelse mellan moderkakans och fostrets DNA-profiler. Man kan därför idag inte säga att NIPT (NIPT=noninvasiv prenatal test) är ett diagnostiskt test. Det är bara prov från fostret som kan bedömas som diagnostiskt (prov från fostervatten, fosterblod eller prov från barnet efter födelsen) men även prov från moderkakan brukar i praktiken anses vara diagnostiskt. Fostervattenprov innebär dock en risk på 0,6% för missfall och moderkaksprov 1% risk.
Det amerikanska företaget Natera (www.natera.com) har tagit fram ett test som med deras speciella teknik ger större säkerhet än likartade test från andra företag. Testet kallas Panorama och finns i två varianter, en normal som täcker de vanligaste kromosomavvikelserna och en med utökad undersökning som täcker de vanligaste kromsomavvikelserna och 5 allvarliga men också ovanliga svåra sjukdomar hos fostret/barnet.
Provet kan tas från 9 fulla graviditetsveckor och provsvar är klart inom 10 arbetsdagar från blodprovet kommit till laboratoriet.

Panorama NIPT (6.050 kr)
Provet undersöks för förekomst av trisomi 21 (Downs syndrom), trisomi 18 (Edwards syndrom), trisomi 13 (Pataus syndrom), monosomi X (Turners syndrom), trisomi i könskromosomerna och triploidi. Vid analysen ser man också fostrets genetiska kön.

Panorama NIPT utökad panel (7.400 kr)

Den utökade panelen innebär att man, förutom det som görs i Panorama NIPT, även undersöker för syndromen 22q11.2, 1p36, Cri du chat , Angelmann och Prader Willi. Alla dessa genetiska avvikelser är sällsynta (1/2000 - 1/20.000) men innebär att svåra missbildningar och/eller svåra intellektuella problem föreligger hos barnet.

We speak English!

Panorama

Panoramatesterna utförs av kvalitetsskäl alltid i samband med besök (ingår i kostnaden) på Crocusmottagningen i Linköping. Vid besöket görs följande:

  1. -möjlighet till frågor omkring testet

  2. -kontroll av släktskapsförhållanden som påverkar analysresultatet (kusiner, eller om kvinnans föräldrar är kusiner)

  3. -ultraljudsundersökning av graviditeten för att bedöma antalet foster (tvillinggraviditet inte lämplig för testet), graviditetslängd (provet ej bedömbart om det tas före 9 fulla graviditetveckor)  och om fostret lever

  4. -blodprov (2 rör blod från armvecket) på mamman (prov tas ej om hon blivit stamcells-transplanterad, om det är donatorägg eller om hon är surrogatmamma)

Provet går med kurirpost till Nateras laboratorium i USA. Svarstiden är upp till 2 veckor från provtagningen. Ibland är mängden foster-DNA för litet för analys och då ingår ytterligare en provtagning i kostnaden. Under första året med dessa prover har det inträffat en gång att provet behövde tas om. Svaret kommer till dr. Selbing som meddelar resultatet till kunden med SMS/mail/brev. 
Tid för Panorama test (NIPT) kan du bara boka via mail till professor Selbing på info@crocus.nu. Uppge datum för sista mens eller beräknad förlossning, namn, personnummer och telefonnummer. Tala gärna om om du har några önskemål om lämplig tid.

Läs på engelska om Panoramatestet på Nateras hemsida:
http://www.panoramatest.com

NIPT  

Crocus-mottagningen

Brigadgatan 26

587 58 Linköping